Android 3.0 - Inaktivera Wi-Fi när telefonen är i vänteläge

Du kan konfigurera din Honeycomb-baserade telefon för att automatiskt stänga av Wi-Fi, när det är inaktivt (Standby-läge)

  • Tryck på Inställningar> Trådlös och nätverk> Trådlösa inställningar
  • Du kommer att få ett nytt alternativ (otillgänglig på Froyo eller Gingerbread): WiFi Sleep Policy
  • Välj den senare och välj "När skärmen stängs av"

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen