Excel - Visa inte noll om resultatet är null

Problem

Jag kan inte räkna ut hur man får Excel att sätta det som finns i en cell till en annan cell om cellen har en blank i den. Det finns till exempel celler av data som jag vill kopiera till andra ark i arbetsboken. Ibland lämnas cellerna tomma. I det här fallet vill jag inte att Excel lägger en "0" i de andra arkens celler. Om cellen är tom, vill jag ha en blank på de andra lakan också. Inte noll eftersom det inte finns noll i huvudcellen.

Lösning

Du kan använda formuläret if.

  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something) 
  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something)
  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something)

Tack till Stormdronk för detta tips.

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen