Galaxy S II - Formatera minneskortet

Om ditt SD-kort är fullt av skräp och du vill formatera det, kan den här åtgärden göras direkt från din telefon:

  • Först bör du avmontera minneskortet .:
  • Tryck på Meny> Program> Inställningar> Lagring> Avmontera SD-kort
  • Bekräfta med OK-knappen
  • När du är klar trycker du på Format SD-kort> Radera allt.
Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen