Var kan jag få mitt Excel 2007 serienummer?

Microsoft Excel är ett utmärkt program som levereras med Microsoft Office, en kommersiell kontorsprogramvara. Med Microsoft Excel-kontorsprogrammet kan data från olika kalkylblad kopplas till ett enda kalkylblad för att sammanfatta data från flera källor. Excel har ett serienummer som är ett unikt nummer som är tilldelat för dess identifiering. Serienummer är absolut nödvändiga för kvalitetskontroll. Om ett fel / fel observeras under applikationens utveckling kan serienumret känna igen de enheter som påverkas. För att få ditt Excel-serienummer, öppna Excel-programmet. Klicka på Office-knappen och välj Excel-alternativ. Klicka på knappen Om i fliken Resurser. Detta kommer att visa serienummer eller produkt-ID för Microsoft Excel.

Var kan jag hitta Excel-serienummeret (Microsoft Technical Support begär det)?

  • Klicka på Office-knappen> Excel-alternativ> Resurser-fliken
  • Klicka på knappen Om i avsnittet "Om Microsoft Office Excel 2007".

  • Produkt-ID-koden visas i den edialogbox som öppnas.
Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen