Youtube - Kopiera en videoadress till den aktuella tiden

YouTube - Kopiera en videoadress till den aktuella tiden

Vill du dela en YouTube-video och starta videouppspelningen vid en given tidpunkt?

Så här går du vidare:

  • Öppna videon och pausa den vid den punkt som du vill dela den.
  • Högerklicka på videoklippet> Hämta videoadressen vid den aktuella tiden .

  • En länk kommer att visas på videon. Kopiera och dela det med dina kontakter:

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen